Klinisk studie – Nutrilashes

Det er utført en klinisk studie på Nutrilashes som viser meget god effekt ved regelmessig bruk. Studien ble gjennomført med 30 kvinner i alderen 25-30 år, over et tidsrom på 8 uker. Studien beviser hvor bra vippeserumet fungerer.

Testobjektene fikk påført Nutrilashes Eyelash & Growth Serum på venstre øye, og ”placebo” på høyre øye. Hensikten med den kliniske studien var å påvise effekten av vippeserumet over tid. Det ble utført kontrollmålinger etter 2, 4 og 8 uker.

Statistiske målinger ble brukt til å evaluere resultatene FØR og ETTER bruk av vippeserumet Nutrilashes, for å se den prosentvise endringen etter fullført testperiode på 8 uker. Det ble målt lengde og tetthet på øyevipper og øyenbryn.

nutrilashes_682

Øyevipper – lengde

Etter 8 uker, viste lengden av høyre øyenvippe (placebo) økt lengde, men ingen signifikant endring. Øyenbryn over det venstre øyet (Nutrilashes™) viste signifikant økt lengde (p< 0.001), med en prosentvis endring på 9,77 % etter 8 ukers kontinuerlig bruk.

Figure 10. Rate of change in eyelash length
closeup_vipper-1000x522

Forskjellen mellom kontrollgruppe som fikk ”placebo” og ”Nutrilashes” var signifikant, hvor de som fikk påført Nutrilashes opplevde lengre øyenvipper ved å bruke vippeserumet regelmessig over et tidsrom på 8 uker.

Nutrilashes stimulerer vippenes røtter og forlenger vekstfasen, slik at du får sterkere og fyldigere vipper. Ved å bruke vippeserumet kontinuerlig over tid øker du sjansene dine for et godt resultat her.

Øyevipper – tetthet og tykkelse

Etter 8 uker, viste tettheten og tykkelsen av høyre øyenvippe (placebo) økt lengde, men ingen signifikant endring. Øyenvippe over det venstre øyet (Nutrilashes™) viste signifikant økt tetthet og tykkelse (p< 0.01), med en prosentvis endring på 8,88 % etter 8 ukers kontinuerlig bruk.

Figure 2. Rate of change in eyelash density (area)

Øyebryn – tetthet og tykkelse

Etter 8 uker, viste tettheten og tykkelsen av høyre øyenbryn (placebo) økt lengde, men ingen signifikant endring. Øyebryn over det venstre øyet (Nutrilashes™) viste signifikant økt tetthet og tykkelse (p< 0.05), med en prosentvis endring på 8,22 % etter 8 ukers kontinuerlig bruk. Objektene som fikk påført Nutrilashes viste signifikant tettere og tykkere øyenbryn kontra gruppen som brukte placebo.

Figure 6. Rate of change in eyebrow density (area)

Bruk Nutrilashes™ regelmessig

Den kliniske studien konkluderer med at øyenvipper blir lengre ved bruk av Nutrilashes. Vippene vil også bli tykkere og mer fyldig. Studien viser også at øyenbryn blir tettere og mer fyldig etter 8 ukers regelmessig bruk av vippeserumet Nutrilashes.

Det er derfor vår oppfordring at du bruker vippeserumet i minimum 8 uker for best resultat. Et kontinuerlig bruk av serumet over 8 uker er anbefalt for å iverata lengden på vippene og brynene. Husk at om du slutter å bruke serumet vil effekten avta. Det er derfor viktig med kontinuerlig og regelmessig bruk.