Guaranteed results

Lengre, fyldigere vipper og bryn på kun 6-8 uker.

  • 1 Lengre vipper. Regelmessig bruk gir signifikant økt lengde (p< 0.001), med en prosentvis endring på 9,77 % etter 8 ukers kontinuerlig bruk.
  • 2 Tykkere vipper. Regelmessig bruk viste signifikant økt tetthet og tykkelse (p< 0.01), med en prosentvis endring på 8,88 % etter 8 ukers kontinuerlig bruk.
  • 3 Tykkere bryn. Regelmessig bruk viste signifikant økt tetthet og tykkelse på bryn (p< 0.05), med en prosentvis endring på 8,22 % etter 8 ukers kontinuerlig bruk.
nutrilashes-promo-eye-closeup