Betalingsvilkår

Prisene oppgitt ved bestilling og gjengitt i ordrebekreftelsen er gjeldende for avtalen.

Oppgjør skjer ved betaling av faktura. Faktura med 14 dagers kredittid er ilagt hver forsendelse. Fordringen/fakturaen overdras i sin helhet til Arvato Finance AS. Befriende betaling kan kun skje ved betaling til Arvato Finance AS. Selger har salgspant i Produkter levert til Kjøper frem til betaling inkludert eventuelle gebyr, renter og omkostninger er gjort opp. Selger, i samarbeid med Arvato Finance AS, forbeholder seg retten til å innhente kredittopplysninger av Kjøper ved bestilling, løpende gjennom kundeforholdet, samt ved mislighold av betalingsforpliktelser. Ved kredittforespørsel vil det sendes gjenpartsbrev til Kjøper kredittvurdert per e-post og/eller brev. Betaling skal skje senest ved betalingsfrist angitt på faktura. Ved forsinket betaling påløper purregebyr etter lovens maksimalt tillatte sats ved purringstidspunktet. Ved fortsatt uteblivelse av betaling sendes kravet til inkasso, hvor renter og salærer ilegges etter lovens sats.

about-nutrilashes-02

Nutrilashes 5 ml. serum

Nå til 50% rabatt!