Min Bestilling

Når bestilling er mottatt sender Selger per e-post ordrebekreftelse til Kjøper som viser bestilte Produkt(er) og pris. Kjøper må kontrollere ordrebekreftelsen, og straks gi Selger beskjed dersom ordrebekreftelsen ikke samsvarer med bestillingen. Vedlagt ordrebekreftelsen følger angrerettskjema og opplysningsskjema om angrerett. Avtalevilkårene kan være gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller offentlige endringer eller pålegg. Avtalen innebærer at du aksepterer oppdaterte/endrede avtalevilkår. Nye avtalevilkår vil bli kunngjort på Selgers nettside og/eller vedlagt din neste levering.

Leveringstid

Normal leveringstid er mellom 3-5 virkedager, avhengig av hvor i landet du bor. I perioder med høy pågang kan levering ta noe lengre tid. Vår partner for levering av pakker er BRING (Posten Norge).

Hva skjer om jeg skrev inn gal adresse?

Vennligst kontakt [email protected] så fort som mulig. Om du tar raskt kontakt er det mulig at vi får endret på adressen før utsendelse fra vårt lager.

I de tilfeller hvor bestillingen din ikke kan leveres eller returneres til oss på grunn av utilstrekkelig eller unøyaktig fraktinformasjon, kan bestillingen din bli refundert når vi får beskjed om at bestillingen er returnert / mottatt hos oss. Vær oppmerksom på at fraktkostnader ikke refunderes.

Angrerett

Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får Produkt i fysisk besittelse.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss:
Telefon:21 56 09 80
E-post: [email protected]

Post: Norisma AS, PB 28, 0415 Oslo

Du kan benytte standardisert angrerettskjema, som vil følge med ordrebekreftelsen du får per e-post.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper. Dersom du ikke ønsker produktet, skal vi kreditere ubetalt faktura eller tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vil tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen. Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen. Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått Produkt(er) tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at Produkt(er) er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først. Du må returnere Produkt(er) eller levere dem til oss, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Benytt returadresse oppgitt i punkt 2 over. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake Produkt(er) før fristen på 14 dager er utløpt. Produkt(er) må av hensyn til hygiene og helsevern, returneres uten at forseilingen er brutt, ellers tapes angreretten jf. angrerettloven § 22 første ledd g. Det er ingen angrerett på ordinære forsendelser i Tjenesten. Det er kun angrerett ved første levering i Tjenesten. Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Dersom Selger ilegges straffeporto for returnert Produkt hvor porto skal bekostes av deg, forbeholdes retten til å fakturere deg inntil kr. 129,-. Returnerte Produkt(er) i Tjenesten uten gyldig angrerett får ikke tilhørende faktura kreditert, men kan sendes ut igjen om ønskelig mot et gebyr på kr. 49,-. Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon. I tillegg til angreretten, vil Kjøper ha alminnelig reklamasjonsrett etter forbrukerkjøpsloven, se nærmere om dette pkt. 8.

Reklamasjon

Det gis reklamasjonsrett etter forbrukerkjøpsloven ved forsinkelser eller mangler på Produktet.

Reklamasjonsretten for Produktet er begrenset til holdbarhetsdato angitt på emballasjen forutsatt at Produktet er oppbevart tørt, kjølig og ikke eksponert for direkte sollys. Kjøper plikter innen rimelig tid etter han eller hun oppdaget eller burde oppdaget misligholdet å melde fra til kundeservice. Selger tar forbehold i driftsstans eller uriktige priser og informasjon, forårsaket av forhold utenfor vår kontroll, herunder tekniske problemer, inkludert, men ikke begrenset til, strømbrudd, overbelastning og sabotasje.

about-nutrilashes-02

Nutrilashes 5 ml. serum

Nå til 50% rabatt!